Ocena brak

Stany Zjednoczone Ameryki - Ludność

Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011

Większą część zamieszkują Amerykanie pochodzenia europejskiego (ok. 80,3%), gł. potomkowie imigrantów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Francji i Niemiec. Następnie murzyni (12,1%), gł. potomkowie niewolników, skupieni w stanach południowych oraz dużych aglomeracjach miejskich (Waszyngton, Nowy Jork, Chicago, Detroit). Ludnością rdzenną zamieszkującą USA są Indianie (ok. 1,9 mln) w zachodnich stanach, znajdujący się gł. w rezerwatach. Pozostali to: Japończycy, Chińczycy i Filipińczycy. USA zamieszkuje liczna Polonia (ponad 5,6 mln). Największe ośrodki polonijne mieszczą się w: Chicago, Detroit, Nowy Jork, Cleveland, Buffalo.

Chrześcijanie stanowią 87% (w tym protestanci ponad 52,7%), wyznawcy judaizmu ok. 1,8%, islamu ok. 2%, bez przynależności religijnej ok. 7,5%; liczne sekty wyznaniowe (m.in. mormoni). Przyrost naturalny wynosi 6,8- (1993); przeciętna długość trwania życia 76 lat. Napływ imigrantów z Meksyku, Niemiec, Filipin, Korei Południowej i in. Średnia gęstość zaludnienia: 29 mieszkańców na km2. Najgęściej zaludnioną jest północno-wschodnia część kraju, zwł. Nizina Atlantycka (w New Jersey 383 osoby na km2), a najsłabiej Kordyliery, Alaska (0,3 osoby na km2); wysoki stopień urbanizacji. W miastach mieszka 75% ogółu ludności. 40 zespołów miejskich powyżej 1 mln. Największe z nich to:

Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Filadelfia, Detroit, Boston, Waszyngton. Największe skupiska miast: na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego - Megalopolis, nad Wielkimi Jeziorami (Chicago-Detroit-Cleveland-Pittsburgh) oraz nad Oceanem Spokojnym (San Francisco-Los Angeles-San Diego). Rozproszone osadnictwo wiejskie. Najwięcej ludności zawodowo czynnej pracuje w usługach - ponad 70%, w przemyśle i budownictwie ok. 25%, w rolnictwie poniżej 3%.

Podobne prace

Do góry