Ocena brak

Stanowiska antypozytywistyczne: historyzm, teoria działania społecznego, interakcjonizm symboliczny, socjologia humanistyczna

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

W XIX w. nastąpił przełom antypozytywistyczny. Położono nacisk na antynaturalizm.

Historyzm ( Dilthey " Historia stanowi królestwo w królestwie )

* uhistorycznienie życia

* podejście indywidualizujące

* nie przeciwstawianie świadomości potocznej i naukowej

* uwypuklenie swoistości poznania

* wartości ważniejsze niż przyczyny, wola niż konieczność

Teoria działania społ. i socj. humanistyczna

* interakcjonizm- życie społ. to potok interakcji, socj. jest nauką o wzajemnych oddziaływaniu członków społeczeństw, w którego toku dopiero kształtuje się społeczeństwo

* interakcje mają charakter subiektywny, są nośnikami znaczeń

* działania ludzi wynikają ze świadomości samych siebie , innych ludzi i sytuacji interakcje są świadomym oddziaływaniem jednych podmiotów na inne podmioty społeczne

* postulat rozumienia- przedmiotem dociekań jest zrozumienie wyobrażeń i celów jakie stawiają sobie członkowie społeczeństwa , a nie tylko wyjaśnienia dlaczego tak postępują

Najwybitniejszym przedstawicielem socj. hum. - M. Weber

Polska odmiana socj. hum. - kulturalizm ( F. Znaniecki )

Interakcjonizm symboliczny

Wywodzi się z koncepcji, które sformułował: Mead

Przedstawiciele: Homans, Blumer, Goffman

Przedmiotem socjologii jest życie grupowe, rozpatrywane jako proces wzajemnego dostosowania linii postępowania członków społeczeństwa w drodze komunikowania się poprzez system symboli , znaków, którym przypisuje się określone znaczenie , dopasowując swe działania do pragnień , uczuć i postaw innych ludzi. Rozwój osobowy człowieka polega nie na jednostronnym uczeniu się znaków , sposobu myślenia , wartości , lecz także na wzajemnym oddziaływaniu na otoczenie społeczne.

Podobne prace

Do góry