Ocena brak

Stanisław August Poniatowski - OKOLICZNOŚCI WSTĄPIENIA NA TRON

Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011

W latach 1755-1758 przebywał w Petersburgu, gdzie nawiązał przyjazne stosunki i romansował z wielką księżną Katarzyną. Katarzyna po objęciu tronu w Rosji wsparła kandydaturę Poniatowskiego na króla Polski. Wprawdzie u podstaw tej decyzji leżała znajomość Stanisława z Katarzyną, ale Petersburg kierował się także względami politycznymi - Rosja wolała polskiego kandydata niż któregoś z synów Augusta III. Ponadto Katarzyna liczyła na lojalność i uległość Poniatowskich, którzy jako świeża arystokracja nie mogli się równać ze starymi rodami pod względem znaczenia jak i poparcia wśród szlachty.

Sejm konwokacyjny w roku 1764, pod osłoną wojsk rosyjskich i nadwornych wojsk Czartoryskich, bez trudu ogłosił Stanisława Augusta Poniatowskiego królem. Ale już tutaj pokazała się niechęć szlachty do nowego króla - szlachcie nie podobał się sposób, w jaki król został osadzony na tronie - za pomocą Rosji, którą (odtąd razem z królem Stanisławem) uważano za największego wroga. Szlachcie nie podobało się także to, że król był zwykłym szlachcicem, a teraz jest władcą ponad wszystkich. Ten nastrój doskonale ilustruje wiersz Ignacego Krasickiego:

"Jesteś królem, a byłeś przedtem mości panem ,

To grzech nie dopuszczalny. Każdy, który stanem

Przedtem się z tobą równał, a teraz czcić musi,

Nim powie najjaśniejszy pierwej się zakrztusi"

Do góry