Ocena brak

Standardy poczty internetowej

Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013

Standardy poczty internetowej - szereg już funkcjonujących, nadal ulepszanych oraz nowych, tworzonych od podstaw, ogólnoświatowych standardów wymiany komunikatów, tekstów poczty elektronicznej oraz informacji multimedialnych przesyłanych przez Internet. Do często spotykanych należą:

  • protokół SMTP - zaprojektowany pierwotnie dla środowiska Unix i stosowany w sieciach TCP/IP stał się podstawowym standardem wymiany komunikatów pocztowych przez Internet;

  • standard MIM E - używany w sieci Internetu do rozsze- rzania przekazów tekstowych poczty elektronicznej SMTP informacje multimedialne. Za jego pośrednictwem do wiadomości przesyłanych przez pocztę elektroniczną można dołączać pliki różnego rodzaju: tekstowe, głosowe, grafiki i elementów obrazu ruchomego;

  • protokół POP - jeden z najstarszych protokołów przesyłania poczty elektronicznej przez Internet, za pośrednictwem dowolnego serwera pocztowego telekomu w układzie klient/serwer;

  • protokół IMAP - nowe rozwiązanie internetowej poczty elektronicznej w oparciu o technikę zapamiętaj i prześlij (storę and forward),

  • protokół LDAP - sposób dostępu do usług katalogowych X.500 o wysokiej niezawodności i skalowalności przekazów z zapewnieniem odpowiedniego poziomu zarządzania;

  • standard SMIME - będący rozszerzeniem MIME funkcje zabezpieczeń i stanowiący obecnie normę szyfrowania wiadomości z podpisem cyfrowym dla przesyłek pocztowych.

Podobne prace

Do góry