Ocena brak

STAN NATURY

Autor /marjan Dodano /14.11.2012

 

STAN NATURY łc. status naturae; ang. state of nature; fr. etat de nature; nm. Naturzustand

  1. Hipotetyczny stan, w jakim miała się znajdować ludzkość przed osiągnięciem organizacji społecznej, kiedy to jednost­ki zdane były tylko na własne siły. Dla Th. Hobbesa stan natury wyrażał się walką wszystkich ze wszystkimi. Powrót czło­wieka cywilizowanego do ocenianego po­zytywnie stanu natury głosił zwłaszcza J. J. Rousseau.

  2.  teol. W przeciwstawieniu do stanu —> łaski (2) mówi się o stanie „natury czystej" {natura pura); jest to stan hipotetyczny, w jakim mogłaby się znajdować ludzkość, gdyby rue została wyniesiona przez Boga do porządku nadprzyrodzonego. -^ Na­tura ludzka (b).

Podobne prace

Do góry