Ocena brak

Stadium mezenchymatyczne kręgosłupa

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Zawiązek kręgosłupa powstaje w ten sposób, że struna grzbietowa zostaje otoczona mezenchymatycznymi masami komórkowymi wysypującymi się ze sklerotomów. Każdy ze sklerotomów zostaje następnie przedzielony poprzeczną szczeliną na połowę kranialną i kaudalną.

W połowie kranialnej komórki są ułożone luźno, w połowie kaudalnej natomiast bardzo zagęszczają się wskutek żywego rozmnażania. Trzon kręgu wytwarza się w ten sposób, że część kaudalna każdego sklerotomu łączy się z częścią kranialną sąsiedniego. Trzon kręgu składa się więc z połów dwóch sąsiadujących ze sobą sklerotomów. Tym samym pierwotne rozczłonkowanie zanika i zostaje zastąpione nowym. Od trzonu kręgu odchodzą bardziej zagęszczone skupienia tkanki mezenchymatycznej: 1) w kierunku grzbietowym z prawej i z lewej strony obejmując rdzeń i łącząc się ze sobą tworzą łuk kręgu; w miejscu połączenia się obu łuków w linii pośrodkowej ciała powstaje wystający ku tyłowi wyrostek kolczysty; 2) w kierunku brzusznym wrastając w ścianę boczną tułowia i wytwarzając wyrostki żebrowe; wreszcie 3) w kierunku bocznym tworząc zawiązki wyrostków poprzecznych, umocowując żebra i 4) mniejsze skupienia w kierunku kranialnym i kaudalnym, wytwarzające symetryczne zawiązki wyrostków stawowych górnych i dolnych.

Podobne prace

Do góry