Ocena brak

Stadium kostne kręgosłupa

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Kostnienie kręgosłupa rozpoczyna się w początkach trzeciego miesiąca życia płodowego; w każdym kręgu z wyjątkiem kręgów guzicznych występują trzy punkty kostnienia, jeden w trzonie i po jednym w każdej połowie łuku. Pierwsze punkty kostnienia występują w łukach górnych kręgów szyjnych począwszy od drugiego (w ósmym tygodniu) i postępują stopniowo w kierunku ogonowym. W trzonach występują pierwsze punkty w dolnych kręgach piersiowych i w pierwszym lędźwiowym (mniej więcej w dziesiątym tygodniu), następne stopniowo w kierunku czaszkowym i ogonowym. W piątym miesiącu życia płodowego punkty kostnienia są rozwinięte we wszystkich kręgach z wyjątkiem kręgów guzicznych. W chwili porodu te trzy punkty kostnienia kręgów przedzielone są jeszcze chrząstką; tym tłumaczy się giętkość kręgosłupa noworodka. Zrastanie się obu punktów łuków rozpoczyna się w pierwszym roku życia w kręgach lędźwiowych i postępuje szybko w kierunku czaszkowym, wolniej — w kierunku ogonowym. W 3—6 roku życia łączą się punkty łuków z punktami trzonów, najpierw w okolicy piersiowej.

W okresie pokwitania lub nieco później występują w kręgach wtórne punkty kostnienia (punkty nasadowe), mianowicie na wierzchołku wyrostków kolczystych i poprzecznych. a poza tym dwa punkty kostnienia w kształcie cienkich płytek kostnych dla górnej i dolnej powierzchni trzonów. Ostateczne połączenie się tych wszystkich punktów kostnych w jedną całość następuje w 20 roku życia lub później.

Niektóre kręgi mają odrębny charakter kostnienia.

Podobne prace

Do góry