Ocena brak

Stadium chrzęstne kręgosłupa

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

W początkach drugiego miesiąca życia płodowego rozpoczyna się przekształcanie mezenchymatycznych zawiązków kręgów w chrzęstne. Już w drugim miesiącu kończy się chrzęstnienie trzonu, w czwartym łączą się obie połowy łuków kręgów i od tej chwili dopiero kanał kręgowy jest całkowicie zamknięty. Około połowy drugiego miesiąca powstają chrzęstne zawiązki wyrostków poprzecznych i stawowych, później powstają wyrostki kolczyste.

W górnych kręgach szyjnych pasmo zagęszczonej tkanki mezenchymatycznej łączy przednie końce łuków kręgów, tworząc tzw. listewkę podstrunową (hipochordalną. ryc. 153). We wszystkich tych kręgach z wyjątkiem pierwszego pasma te tracą następnie swą samodzielność, biorąc udział w wytwarzaniu krążków między kręgowych.

Jedynie w pierwszym kręgu cały łuk zachowuje się i ulega chrzęstnieniu; z niego powstaje łuk przedni kręgu szczytowego, natomiast chrząstka, która reprezentuje trzon tego kręgu, wytwarza ząb kręgu obrotowego, zrastający się z trzonem drugiego kręgu. Struna grzbietowa w obrębie trzonów kręgów maleje i wreszcie całkowicie zanika, natomiast w części środkowej krążków międzykręgowych (w jądrach miażdżystych) wyraźnie pęcznieje.

Podobne prace

Do góry