Ocena brak

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium latencji

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

(5-13 r.ż.) Koncentracja na kontaktach z rówieśnikami. Celem jest integracja i konsolidacja poczucia tożsamości psychoseksualnej.

Kształtujące się cechy charakteru:

  • uformowanie się zasadniczych sposobów adaptacji do sytuacji społecznych

  • pracowitość i zdolność do czerpania satysfakcji z pracy

  • zdolność do działania bez poczucia niższości

Konsekwencje patologiczne

  • nadmierna kontrola wewnętrzna z tendencjami obsesyjnymi

  • niedostateczna kontrola wewnętrzna i wynikające z niej trudności w uzyskiwaniu sukcesów w nauce i pracy

Podobne prace

Do góry