Ocena brak

Stadia rozwoju osobowości (charakterystyka) - Stadium genitalne

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

(13-dojrzałość). Przeżycia koncentrują się na konsekwencjach fizjologicznego dojrzewania narządów płciowych i związanego z nimi systemu hormonalnego.

Cele psychologiczne

  • reintegracja poprzednich stanów rozwoju

  • usamodzielnienie się i uwolnienie od zależności od rodziców

  • ustanowienie dojrzałych związków heteroseksualnych

  • podjęcie pełnienia funkcji i ról społecznych ludzi dorosłych

Kształtujące się cechy charakteru:

  • spójne poczucie tożsamości

  • zdolność do samorealizacji – satysfakcjonujące zaspokojenie dojrzałych potrzeb.

Podobne prace

Do góry