Ocena brak

STADIA INWESTOWANIA VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Analiza przedsiębiorstwa jako jednostki wytwarzającej określony wyrób wskazuje na występowanie w nim określonego cyklu rozwojowego. Cykl ten charakteryzuje istotne zmiany w zakresie stopnia dojrzałości technicznej i rynkowej wyrobu, ryzyka związanego z podjęciem i realizacją jego produkcji, możliwości i sposobów finansowania, przedsiębiorstwa, sfer rozwoju przedsięwzięci i punktów ciężkości w zarządzaniu nim, a także oczekiwań i szans na osiągnięcie zysku. Venture Capital może być inwestowany we wszystkich fazach rozwoju przedsiębiorstwa- od jego zakładania do wprowadzenia na giełdę.

Powstanie i zdobywanie coraz większej, popularności funduszy Venture Capital można wytłumaczyć idealnym dopasowaniem się tej formy finansowania do specyfiki finansowania większości innowacji produktowych.

Proces kształtowania się kosztów przedsięwzięcia innowacyjnego można prześledzić na przykładzie komercjalizacji typowej innowacji produktowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Powstanie innowacyjnego produktu poprzedzone jest pracami badawczo- rozwojowymi, gzie samotny wynalazca lub zespół innowatorów przetwarza niezmaterializowaną koncepcję produktu w realną postać. Nakłady finansowe na tym etapie prac są duże i rosną aż do momentu wprowadzenia produktu na rynek.

Od pierwszego pojawienia się produktu na rynku do uruchomienia produkcji seryjnej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw jest decydujący okres. Jeśli małym i średnim przedsiębiorstwom nie uda się w tym okresie zgromadzić dodatkowych środków finansowych i uruchomić produkcji seryjnej to istnieje zagrożenie, że przedsiębiorstw mogą wyprzedzić przedsiębiorstwo innowacyjne w dostarczaniu produktów na rynek.

Fundusze Venture Capital inwestują w przedsięwzięcia innowacyjne w pierwszej i drugiej fazie życia produktu, przy czym udział inwestycji w fazie drugiej jest zdecydowanie wyższy niż w fazie pierwszej z uwagi na mniejsze ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia. Jest to korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż w tym okresie potrzebują one znacznych środków finansowych na szybkie uruchomienie produkcji seryjnej. Szukanie okazji do ponadprzeciętnych dochodów przez Venture Capital i wyjście naprzeciw oczekiwaniom innowacyjnym małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie finansowania ich przedsięwzięć zacieśnia w coraz większym stopniu współpracę pomiędzy tymi podmiotami.

Podobne prace

Do góry