Ocena brak

Stabilizacja kursów walutowych

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

  • Na stabilność globalnych rynków finansowych duży wpływ wywierają wahania kursów walut

  • Ich żywiołowy charakter poprzez wpływ na ceny importu, eksportu, poziom stóp procentowych, dochodów, wpływów budżetowych państwa działa destabilizująco na poszczególne gospodarki i prowadzi do kryzysów

Uczestnicy rynków z wysoko rozwiniętych krajów w dużym stopniu są w stanie zabezpieczyć się przed wysokimi wahaniami kursowymi a nawet wykorzystać je spekulacyjnie pogłębiając jeszcze zjawiska kryzysowe

  • Partnerzy z krajów rozwijających się mają z tym duży problem – nie mają dostępu do zabezpieczających instrumentów finansowych

Jest wielka zależność rynków finansowych od polityki pieniężnej i walutowej instytucji finansowych w krajach kluczowych walut

  • Wynika z tego ich wielka odpowiedzialność za stabilizację sytuacji na głównych rynkach finansowych

Niezbędna jest kooperacja pomiędzy najważniejszymi instytucjami Triady:

  • Bankiem Rezerw Federalnych USA

  • Bankiem Japonii

  • Europejskim Bankiem Centralnym

W celu stabilizacji kursów (oprócz polityki pieniężnej i fiskalnej) bierze się pod uwagę następujące rozwiązania:

Podobne prace

Do góry