Ocena brak

ŚRÓDSIERDZIE serca

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Z punktu widzenia budowy anatomicznej oprócz tkanki łącznej spajającej elementy kurczliwe śródsierdzie (myocardium) zawiera trzy następujące składniki: 1. Szkielet serca, utworzony z tkanki łącznej zagęszczonej dokoła ujść tętniczych i żylnych; do niego przyczepiają sic włókna mięśniowe oraz płatki zastawek serca. 2. Śródsierdzie w ścisłym znaczeniu, czyli mięsień sercowy, który wykonuje właściwą pracę serca. 3. Swoisty układ mięśniowy, ezyli układ przewodzący serca, którego zadanie polega na przewodzeniu bodźców z jednej części serca do drugiej.

Śródsierdzie nie tylko czynnościowo stanowi najważniejszy składnik ściany serca, również objętościowo tworzy ono największą jej część.

Stopień rozwoju mięśniówki jest w korelacji z jej czynnością. Dlatego mięśniówka Przedsionków jest znacznie słabsza od mięśniówki komór, zaś komory lewej, która wtłacza krew do wielkiego krążenia, jest znacznie silniej rozwinięta niż mięśniówka komory prawej. Współzależność ta wypowiada się jednak nie tylko w silniejszym rozwoju mięśniówki, ale również w skomplikowanym jej układzie. Im bardziej złożony jest przebieg perystoliki serca, czyli fali ruchu skurczowego, tym bardziej zawile przebiegają włókna mięśniowe; wskazuje na to zarówno filogenetyczny, jak i ontogenetyczny rozwój serca.

Skomplikowany układ mięśniówki serca ssaków daje się jednak sprowadzić do prostych stosunków pierwotnej cewy serca. Poprzeczny podział cewy sercowej na część przedsionkową i komorową rozpoczyna proces różnicowania się i komplikacji budowy serca. Na granicy obu tych przedziałów kształtują się łącznotkankowe pierścieniowate pasma wcinające się coraz głębiej, które wreszcie mięśniówkę ich obu, z prawej i lewej strony, całkowicie od siebie oddzielają z wyjątkiem układu przewodzącego serca. Jeszcze u zarodka mięśniówka przedsionków nieprzerwanie przechodzi w mięśniówkę komór.

Również aorta i pień płucny swą ścianą tętniczą nic przechodzą bezpośrednio w ścianę serca, lecz na granicy ich wytwarzają się włókniste pasma pierścieniowate.

Ten łącznotkankowy składnik jest miejscem przyczepu zarówno mięśniówki przedsionków, jak i komór i odgrywa rolę analogiczną jak kościec w stosunku do mięśniówki szkieletowej. Nazwano go też szkieletem serca.

Podobne prace

Do góry