Ocena brak

Śródsierdzie

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Śródsierdzie (myocardium) składa się ze szkieletu serca, właściwego mięśnia pracy oraz ze swoistego mięśniowego układu przewodzącego. W skład szkieletu położonego na podstawie komór wchodzą: t) łącznotkankowe pierścienie włókniste (anuli fibrosi) okalające ujścia tętnicze i żylne podstawy; oddzielają one mięśniówkę przedsionków oraz komór i do nich przyczepiają się włókna mięśniowe oraz płatki zastawki; 2) dwa trójkąty włókniste (trigona fibrosa), twarde łącznotkankowe płytki położone między ujściami żylnymi i ujściem aorty, do których również przyczepiają się włókna mięśniowe, oraz 3) łącznotkankowa część błoniasta przegrody międzykomorowej (pars membranacea septi intenentriculańs). położona na jej górnym brzegu.

Podobne prace

Do góry