Ocena brak

Środowisko szkolne

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

W szkole, w której dziecko ma kontakt z różnymi jednostkami i grupami społecznymi. poddane jest ono większej, niż w rodzinie, różnorodności oddziaływań, wartości i opinii. Zdobyta w szkole wiedza oraz doświadczenia środowiskowe (np. posiłki spożywane w szkole czy higiena pracy szkolnej) są istotne, a ponieważ dotyczą one szkoły, a więc instytucji edukacyjnej, mogą być postrzegane jako reprezentujące pozytywne oceny Wyniki wielu badań wykazują, że edukacja żyw ieniowa realizowana w szkole ma potencjalnie pozytywny wpływ na zachowania żywieniowe dzieci.

Poza programem nauczania realizowanym w szkole, ważną rolę pełnią stołówki szkolne. Stołówki szkolne powinny się stać integralną częścią nauczania żywienia w szkole poprzez ofertę żywności, która satysfakcjonuje wymagania dzieci, a jednocześnie służy jako laboratorium, w którym odbywa się edukacja żywieniowa.

Duży udział w dokonywaniu zmian w zachowaniach żywieniowych dzieci i młodzieży mają grupy koleżeńskie. Chęć naśladowania innych lub przewyższania innych w ich doświadczeniach żywieniowych w znaczącym stopniu może się przyczynić do zmiany postaw i zachowań uczniów. Akceptacja zachowań i standardów obowiązujących w danym środowisku warunkowana jest przede wszystkim tym. że wszelkie odchylenia od zachowań oczekiwanych w grupie wywołują z dużym prawdopodobieństwem niechęć, a nawet wrogość. Chęć dostosowania się może mieć zarówno pożądany, jak i niepożądany efekt w edukacji żywieniowej.

 

Podobne prace

Do góry