Ocena brak

Środowisko społeczne

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

środowisko społeczne; ogół jednostek, kręgów społecznych, grup i zbiorowości oraz te elementy otaczającej struktury przyrodniczej, społecznej i kulturalnej, które pozostają z jednostką we wzajemnych oddziaływaniach. Pojęciem szerszym jest otoczenie, obejmuje elementy trwałe i zmienne zarówno oddziaływające, jak i nie oddziaływające na jednostkę. Środowisko jest tą częścią otoczenia, która wywiera na jednostkę jakiś wpływ. S. s. to suma warunków tworzonych przez życie zbiorowe, kształtujących jednostkę. Ś. s. człowieka jest rodzina, zakład pracy, szkoła, grupa rówieśnicza itp.

Podobne prace

Do góry