Ocena brak

Środowisko pracy materialne

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

środowisko pracy materialne; całokształt warunków pracy z wyłączeniem czynnika osobowego. Warunki środowiska p. m. jak i jej rodzaj, różnią się dość znacznie w poszczególnych gałęziach przemysłu, a często nawet w ramach tej samej branży. Różnice te wynikają przede wszystkim ze stopnia nowoczesności parku maszynowego i poziomu organizacji stanowisk roboczych. Materialne otoczenie człowieka, z którym się on styka podczas pracy, składa się z następujących głównych grup elemetów: a) powietrza, o określonym składzie fizycznym, ciśnieniu, temperaturze i ruchu; b) zanieczyszczenia powietrza (gazów, mgieł, dymów, par i pyłów oraz ewentualnie mikroorganizmów); c) promieniowania elektromagnetycznego (o szerokim wachlarzu długości fal: od fal długich — radiowych, przez fale świetlne i nadfioletowe, do fal bardzo krótkich i promieniowania jonizującego); d) dźwięków, ultradźwięków i wstrząsów (drgań); e) prądu elektrycznego; f) substancji wchłanianych przez ustrój ludzki celowo (pożywienie) lub mimo woli, a także substancji wydalanych przez ustrój w wyniku przemiany materii; g) przedmiotów, substancji, ludzi i zwierząt (w sensie materialnym) dotykających (celowo lub mimowolnie) do zewnętrznych powłok ciała ludzkiego. Wszystkie te elementy otoczenia materialnego w jakiś sposób działają na człowieka. Drogi oddziaływania (ewentualnie wejścia do ustroju) bywają różne, np. przez oddychanie stykamy się z powietrzem i jego zanieczyszczeniami, przez odżywianie się — z różnymi substancjami odżywczymi; na skórę działają różne substancje szkodliwe lub pożyteczne (np. kremy ochronne i lecznicze), a przez skórę przedostają się gazy lub niektóre płyny, przez zmysły działają na człowieka światło, hałas, przedmioty itp. Pierwsze cztery grupy elementów otoczenia materialnego (a, b, c, d,) są typowymi składnikami środowiska p. m. w ścisłym tych słów znaczeniu. Warunki pracy mogą ulegać różnym zmianom na korzyść pracowników, w miarę jak będą wdrażane w praktyce bieżące osiągnięcia w zakresie -> ergonomii, argologii, organizacji pracy oraz mechanizacji procesów szkodliwych dla zdrowia załogi. Zob. też: reakcja poszczególnych pracowników na działanie identycznych czynników środowiskowych.

Podobne prace

Do góry