Ocena brak

ŚRODOWISKO LOKALNE – POJĘCIE, CECHY, WIĘŹ SPOŁECZNA

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Środowisko lokalne to gromada ludzi zajmująca ograniczone, względnie izolowane terytorium, posiadających wspólną tradycje, wartości, symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności i odrębności, gotowości do wspólnego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego bezpieczeństwa.

Cechy: tożsamość etniczna, religijna, kulturowa, poczucie odrębności i względnej izolacji. Poczucie przynależności, więzi, względna jednolitość ekonomiczna i zawodowa.

Więź społeczna to zorganizowany system stosunków, instytucji. Środków społecznej kontroli skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju. Są 2 warunki kształtowania się więzi społecznej: styczność przestrzenna (postrzeganie obecności drugiego człowieka jako pewnej stałej), łączność psychiczna (gotowość do nawiązywania kontaktów, poczucie więzi, solidaryzowanie )

Do góry