Ocena brak

Środkowy wyborca

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Środkowy wyborca jest tym uczestnikiem głosowania, którego stanowisko w konkretnej kwestii wyraża mediana rozkładu głosów w tym właśnie głosowaniu.

Przypuśćmy, że mamy do czynienia z 17 głosującymi, którzy chcieliby przeznaczyć na policję sumę od 10 do 1000 zł. Poszczególne punkty na prostej odpowiadają wielkości wydatków proponowanych przez każdego z 17 głosujących. Spośród 17 głosujących, środkowy jest tą osobą, która pragnie wydać dziewiątą co do wielkości sumę na policję. Ośmiu głosujących chce dać więcej, a ośmiu mniej. Zajmuje od pozycję środkową w tej konkretnej sprawie.

Na czym polega szczególny charakter środkowego wyborcy?

- Przypuśćmy, że celem głosowania jest wybór między kwotą, jaką pragnie wydać środkowy wyborca, a dowolną wyższą kwotą. 8 osób, opowiadających się za kwotą niższą od obu wymienionych, będzie głosować za propozycją środkowego wyborcy, podobnie jak on sam. Oznacza to, że większość będzie przeciwna wyższym wydatkom. Identyczna argumentacja wskazuje, że większość głosujących (9 z 17) będzie przeciwna wydatkom niższym od preferowanych przez środkowego wyborcę. Zatem w głosowaniu tym zostanie wybrany wariant preferowany przez środkowego wyborcę.

Podobne prace

Do góry