Ocena brak

Środki zaradcze w przypadku OVERTRADINGU.

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Zwiększenie kapitału akcyjnego stanie się tylko źródłem dodatkowych zasobów bezpośrednio dostępnych przedsiębiorstwu, ale zwiększy jego zdolność kredytową. Jeżeli przedsiębiorstwo nie może pozyskać dodatkowego kapitału akcyjnego musi zadowolić się długoterminową pożyczką, w najlepszym razie powiązaną z moratorium na dokonywanie spłat.

Powiększenie marż:

Działanie takie może być opcją trudną do zrealizowania, zwłaszcza gdy początkowa nieprawidłowa struktura kapitału zaczęła już niszczyć zyskowność przedsiębiorstwa. Kiedy jednak uda się zrealizować zwiększony zysk może być zatrzymany w przedsiębiorstwie i umożliwić zwiększenie bazy kapitału własnego równomiernie ze wzrostem działalności. Dzięki temu można uniknąć sytuacji overtradingu lub skutecznie z niej wyjść.

Zmniejszenie inwestycji w środki trwałe:

Minimalizowanie inwestycji w środki trwałe polega na kupowaniu tych środków które są niezbędnie potrzebne, natomiast w przypadku pozostałych należy stosować leasing lub najem. Postępowanie takie pozwala pozyskać zasoby konieczne do zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Sprzedaż środków trwałych, które nie są przedsiębiorstwu niezbędne oraz stosowanie sprzedaży z jednoczesnym leasbackiem środków, które są mu potrzebne, mogą stanowić poważny zastrzyk gotówki.

Poprawa kontroli kapitału obrotowego:

Efektywne zarządzanie kluczowymi elementami kapitału obrotowego (należnościami, zapasami, zobowiązaniami) umożliwią zminimalizowanie wielkości dodatkowych zasobów potrzebnych do sfinansowania wzrastającej sprzedaży. Działania takie maja jednak swoje granice ponieważ pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa określa na ile może one kontrolować te wyniki.

Zmniejszenie poziomu działalności:

Nieuniknionym skutkiem przedłużenia sytuacji overtradingu jest likwidacja przedsiębiorstwa, zatem lepiej jest je utrzymać na poziomie niższym niż stracić przy poziomie wyższym.

Menedżer powinien wiedzieć:

  • jaki zysk przedsiębiorstwo wypracowało

  • ile wynoszą zobowiązania przedsiębiorstwa

  • ile wynoszą należności przedsiębiorstwa

Pytania związane ze skutkiem overtradingu:

  • jaka jest sytuacja gotówkowa przedsiębiorstwa

  • jak wygląda prognoza przypływów gotówki w przedsiębiorstwie

  • jaką wielkość zysk zakłada się w budżecie

  • jak wygląda projekt bilansu przedsiębiorstwa

 

Podobne prace

Do góry