Ocena brak

Środki trwałe

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

Środki trwałe wchodzą w skład rzeczowych składników majątku trwałego. Środki te nie zużywają się całkowicie w czasie jednego cyklu gospodarczego.

 

Użytkowane środki trwałe ulegają stopniowemu zużyciu, przy czym wyróżniamy:

  • zużycie fizyczne – polegające na stopniowej utracie sprawności użytkowanego środka trwałego w wyniku jego eksploatacji. Na jego wysokość mają wpływ: rodzaj i jakość środka, intensywność eksploatacji, staranność obsługi, częstotliwość remontów.  

  • zużycie ekonomiczne – zwane zużyciem moralnym. Wynika ono z postępu technicznego, co powoduje konieczność wymiany dobrych jeszcze fizycznie obiektów na lepsze i często tańsze w eksploatacji.

  • Zużycie ekologiczne – związane jest ze szkodliwością oddziaływania na środowisko naturalne w związku z eksploatacją zasobów środowiska.

 

Podobne prace

Do góry