Ocena brak

Środki powierzchniowo czynne w mydłach i detergentach

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Mydła i detergenty syntetyczne zawierają sub­stancje zmniejszające napięcie powierzchniowe wody, co powoduje, że dużo lepiej rozpływa się ona po powierzchni tkanin, naczyń itp., zwilżając brud. Substancje te nazywamy środkami po­wierzchniowo czynnymi.
Można przyjąć, że cząsteczki substancji po­wierzchniowo czynnej mają kształt kijanek. Zwy­kle „główka" takiej „kijanki" łączy się z wodą, podczas gdy „ogonek" z cząsteczkami brudu. Gdy wymieszamy taki środek z wodą, to na jej po­wierzchni „kijanki" skierują się „główkami" do wewnątrz cieczy. „Ogonki" cząsteczek substancji powierzchniowo czynnej sterczą natomiast na zewnątrz, wystając poza powierzchnię wody. Gdy w ten sposób porozrywamy powierzchnię to zna­cząco zmniejszymy napięcie powierzchniowe, co pozwoli wodzie zwilżać i penetrować czyszczoną tkaninę. Z drugiej strony „ogonki" cząsteczek sub­stancji powierzchniowo czynnej przylepiają się do każdej cząstki brudu, którą napotkają.
Gdy czyścimy tkaninę zabrudzoną tłuszczem, to połączone działanie detergentu i mechanicznych wstrząsów podczas prania usuwa ten tłuszcz. Malutkie kropelki tłuszczu pokrytego substancją powierzchniowo czynną rozproszone w wodzie tworzą wówczas tzw. emulsję. Substancje po­wierzchniowo czynne mogą być anionowe, ka­tionowe lub niejonowe. Cząsteczki substancji anionowych tworzą w roztworze wodnym jony ujemne, natomiast kationowych - jony dodatnie. Substancje niejonowe w roztworze wodnym nie tworzą jonów.
Substancje powierzchniowo czynne w mydłach są zawsze anionowe, podczas gdy detergenty syn­tetyczne mogą zawierać wszystkie ich rodzaje, razem lub osobno.

Podobne prace

Do góry