Ocena brak

Środki odwoławcze od decyzji o ukaraniu karą porządkową

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni traktuje się jako uwzględnienie sprzeciwu.

Pracownik ma prawo zaskarżenia decyzji o ukaraniu karą porządkową. Może on w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić z powództwem do sądu pracy, żądając uchylenia nałożonej kary.

Kodeks przewiduje również zatarcie kar porządkowych czyli uznanie jej po pewnym czasie za niebyłą.

Podobne prace

Do góry