Ocena brak

Środki odwetowe w rozwiązywaniu sporów

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Retorsja; zastosowanie przez państwo, w odpowiedzi na nieprzyjazne, ale zgodne z prawem międzynarodowym akty innego państwa, środków polegających na zastosowaniu takich samych lub podobnych aktów, np.: odmowa udzielania wizy.

Represalia; zastosowanie przez państwo, środków w zasadzie też bezprawnych, ale w danym przypadku usprawiedliwionych:

  • Embargo; polega na zajęciu statków obcego państwa i znajdujących się na nich towarów w portach państwa stosującego embargo, praktyczny sposób wywarcia nacisku na drugie państwo
  • Blokada pokojowa; oznacza przerwanie komunikacji morskiej z portami jakiegoś państwa za pomocą okrętów wojennych nie dopuszczających statków handlowych do portów.
  • Okupacja pokojowa; polega na zajęciu części terytorium lądowego drugiego państwa bez wypowiedzenia wojny i bez oporu zbrojnego ze strony państwa okupowanego

Podobne prace

Do góry