Ocena brak

ŚRODKI ODWETOWE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Środki odwetowe to działalność nadzwyczajna państwa, mająca na celu ochronę swych interesów naruszanych przez inne państwo. Nie są one sposobem załatwienia sporu. Za pomocą środków odwetowych państwo broni swego stanowiska, czyli nie zachowuje się biernie wobec aktów drugiego państwa, godzących w jego interesy.

Do środków odwetowych zalicza się:

  • retorsje (działalność odwetowa tymi samymi środkami) działanie, które powoduje zastosowanie retorsji nie stanowi pogwałcenia prawa międzynarodowego, podobnie jak sam odwet retorsyjny

  • represalia (odwet w odpowiedzi na bezprawną działalność drugiego państwa, takimi samymi lub podobnymi środkami, a więc również bezprawnymi, lecz usprawiedliwionymi w tej sytuacji) represalia mogą być wymierzone przeciwko państwu w sposób pośredni, np. w postaci środków godzących w interesy obywateli tego państwa; przy stosowaniu represaliów rządzi zasada stosunkowości, czyli ten, kto na działalność bezprawną odpowiada taką samą akcją, musi dbać o to, by jego czyny były takie same lub podobne do czynów, które wywołały potrzebę stosowania represaliów

  • embargo, czyli zatrzymanie przedmiotów należących do obcego państwa, przede wszystkim zaś utrzymanie w swoich portach statków należących do obcego państwa lub zatrzymanie cudzego ładunku na statkach państw trzecich

  • blokada pokojowa (obecnie zakazana, może być uznana za akt agresji) zamkniecie komunikacji z portami lub z wybrzeżem obcego państwa w czasie pokoju

Podobne prace

Do góry