Ocena brak

Środki ochrony wolności i praw jednostki

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Wskazują gwarancje zabezpieczające prawa wolności obywatela należą do nich:

1) prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej dotyczy wszystkich organów władzy publicznej bądź ich zaniechania i nie jest oparta na zasadzie winy funkcjonariusza publicznego.

2) prawo do zaskarżania decyzji i orzeczeń wydawanych w 1 instancji jest elementem prawa do sądu

3) prawo do występowania do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskami o pomoc w ochronie swoich wolności.

4) prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną.

Podobne prace

Do góry