Ocena brak

Środki ochrony pozaprocesowej

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Ochrona roszczeń następowała przez pretora drogą procesową, a także środki prawne natury administracyjnej, będące niekiedy środkiem przygotowującym i usprawniającym proces.

Środki ochrony pozaprocesowej:

  • Missio in possesionem: wprowadzenie osoby w posiadanie rzeczy - missio in rem, czy całego majątku - missio in bona drugiej osoby celem przymuszenia jej do określonego działania np. egzekucji, czy złożenia zabezpieczenia. Przy dalszym oporze pretor zezwalał nawet na sprzedanie tej rzeczy.

  • Stypulacja pretorska – formalny kontrakt umożliwiający dalsze postępowanie procesowe (np. przyrzeczenie zastępcy procesowego, że mocodawca uzna jego działania, czy poza procesem tzw. cautiones – przyrzeczenie gwarancyjne zobowiązanego- że wykona zobowiązanie).

  • Interdykty

Podobne prace

Do góry