Ocena brak

Środki ochrony pozaprocecowej

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

  1. Restitutio in integrum – przywrócenie do stanu pierwotnego;

  2. Interdicta – pretorski lub namiestniczy nakaz pod adresem jednej ze stron aby coś uczyniła lub zaniechała wydawany na żądanie drugiej strony;

  3. Missio in possessionem – wprowadzenie zainteresowanego we władanie majątkiem drugiej osoby , całym (missio in bona ) lub częścią (missio in rem );

  4. Stypulacje pretorskie – słowne i w odpowiedniej formie przyrzeczenia stron.

Podobne prace

Do góry