Ocena brak

ŚRODKI NASENNE

Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013

Jest to duża grupa leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Należy do niej zaliczyć pochodne kwasu barbiturowego, które działają w zależności od dawki uspokajająco lub nasennie. Spośród najczęściej stosowanych leków tej grupy należy wymienić: amobarbital (Amytal), bar-bital (Veronalum), cyklobarbital (Phano-dorm), fenobarbital (Luminal), fentobarbital (Nembutal), heksobarbital (Evipan), tiopen-tal (Penthotal). Poza wyżej wymienionymi stosuje się również wiele leków złożonych, których jednym ze składników są pochodne kwasu barbiturowego. Działanie różnych grup tych związków w ustroju jest różne; różnią się one szybkością wchłaniania i przemiany, rozpuszczalnością w tłuszczach, drogami i wielkością wydalania. Tradycyjnie już dzieli się barbiturany na bardzo długo, średnio długo, krótko i bardzo krótko działające. Czas działania nasennego danego bar-* bituranu zależy przede wszystkim od jego rozpuszczalności w tłuszczach, w mniejszym natomiast stopniu od powinowactwa do białek surowicy.

Objawy kliniczne. Barbiturany podane w dawkach nieco wyższych niż lecznicze powodują początkowo senność, spowolnienie, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji. Następnie zależnie od wielkości dawki nasilają się objawy zatrucia. Chory zapada w sen, z którego trudno jest go obudzić, potem robi się zamroczony, a później nieprzytomny. Stopień śpiączki zależy od wchłoniętej dawki, a czas jej trwania — od rodzaju leku, jaki spowodował zatrucie.

Z praktycznego punktu widzenia bardzo przydatna jest ocena głębokości śpiączki w zatruciu barbituranami wg klasyfikacji Reeda. Według tej klasyfikacji rozróżniamy cztery stopnie śpiączki.

Io. Chory jest nieprzytomny, z zachowaną reakcją na bodźce bólowe, zachowanymi fizjologicznymi odruchami, z wydolnym układem oddechowym i układem krążenia.

IIo. Chory jest nieprzytomny, reakcja na bodźce bólowe jest zniesiona, natomiast zachowane są fizjologiczne odruchy, wydolność układu oddechowego i układu krążenia.

IIIo. Chory jest nieprzytomny. Zniesiona jest reakcja na bodźce bólowe, występuje arefleksja, natomiast zachowany jest wydolny układ oddechowy i krążenia.

IVo. Chory jest nieprzytomny. Brak reakcji na bodźce bólowe, występuje arefleksja oraz zaburzenia układu krążenia lub układu oddechowego.

W ostrym zatruciu barbituranami brak jest ścisłej korelacji między stężeniem leku. w surowicy pacjenta a jego stanem klinicznym. Głębokość śpiączki zależy w ogromnej mierze od osobniczej wrażliwości chorego. W śpiączce IVo, wg wyżej przytoczonej klasyfikacji, może występować u chorego samoistna hipotermia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, przyśpieszenie burzenia oddychania, pc ne, później pochodzenii działaniu bardzo dużyc nów na ośrodek naczyn gu następują zaburzeni! i oddychania i zgon w wydolności krążeniowo-ne dawki barbituranów uszkodzenie drobnych i? oraz zmniejszenie szybfc co już bardzo wcześnie nia odleżyn.

 

Podobne prace

Do góry