Ocena brak

Środki egzekucji zobowiązań podatkowych

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

W prawie polskim znana jest ponadto tzw. instytucja wyjawienia majątku, która prowadzić ma do uzyskania przez urząd skarbowy informacji od zobowiązanego co do stanu jego majątku, co w następstwie pozwala na skuteczne przeprowadzenie egzekucji należności pieniężnych wynikających z tytułu wykonawczego. Z wnioskiem takim do sądu powszechnego może wystąpić zarówno urząd skarbowy, jak i wierzyciel nie będący organem egzekucyjnym

Egzekucja z pieniędzy ma stosunkowo najczęściej miejsce w przypadku dochodzenia zobowiązań podatkowych. Polega ona na tym, że zobowiązany na wezwanie poborcy skarbowego uiszcza należną sumę zaległości, a poborca jako dowód jej uiszczenia wystawia tzw. pokwitowanie.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym z najskuteczniejszych środków przymusowego wykonania zobowiązań podatkowych osób fizycznych i utrzymujących się z pracy.

Egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego dokonuje się podobnie jak z egzekucji za pracę.

Egzekucji natomiast z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych dokonuje się przez dwie czynności. Po pierwsze, przesłanie do banku, w którym zobowiązany ma rachunek, zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnych zobowiązanego do wysokości egzekwowanej kwoty waz z kosztami egzekucyjnymi oraz wezwania, by bani bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał z rachunku wypłat, a zajęte kwoty niezwłocznie przekazywał albo organowi egzekucyjnemu albo wierzycielowi na pokrycie należności. O wszelkich przeszkodach bank ma obowiązek zawiadamiać w ciągu 7 dni organ egzekucyjny.

Po drugie, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęcie jego wierzytelności z rachunku bankowego za pomocą odpisu tytułu wykonawczego i odpisu zawiadomienia o zajęciu skierowanego do banku wraz z zakazem podejmowania z rachunku bankowego jakichkolwiek kwot bez zgody organu egzekucyjnego. Zajęcie innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych urząd skarbowy dokonuje przez wysłanie pisma według ustalonego wzoru do dłużnika zajętej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

Egzekucja z ruchomości polega na zajęciu ruchomości zobowiązanego oraz jej sprzedaży.

Podobne prace

Do góry