Ocena brak

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa są częścią składową środków , które zmiejszą ryzyko niespodziewanej napaści , powodują zmniejszenie niepewności i nieufności wynikającej z braku wiedzy co do intencji partnerów , a także eliminują żródła napięć i poczucie zagrożenia Idea tworzenia środków zaufania pojawiła się w latach pięćdziesiątych. , ale nie wiązano go z pokojowymi rozwiązaniami sporów .

Pierwsze inicjatywy zmierzające w kierunku zwiększenia stopnia zaufania państw wschodu i zachodu pojawiły po złożeniu propozycji Wielkiej Trójki na konferencji w Genewie w 1955 r Uczestniczyli w niej szefowie 4 wielkich mocarstw N. A. Bułganin , Eisenhauer Eden , Faure. Dyskutowano tu nad kwestiami bezpieczeństwa europejskiego. Warunkom odprężenia patronował również prezydent Kennedy Na wielu konferencjach pokojowych poruszano kwestie np. środków budowy zaufania , USA przedstawiały również projekt systemu kontroli strefowej.

Proces poszukiwania środków mogących przyczynić się do tworzenia klimatu odprężenia i wzajemnego zaufania przyspieszony został w wyniku kryzysu karaibskiego . Powstała wtedy realna groźba użycia broni nuklearnej przez ZSRR i USA. Po tym incydencie postanowiono założyć specjalna linie telefoniczna między Moskwą a Waszyngtonem , dla użycia jej w razie nadzwyczajnych okoliczności

Podobne prace

Do góry