Ocena brak

Sródbłonek serca

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Sródbłonek (endothelium) serca pod względem budowy w zupełności podobny jest do śródbłonka naczyń i tak jak on składa się z jednej warstwy płaskich komórek śródbłonkowych. Sródbłonek spoczywa na blaszce właściwej wsierdzia (lamina propria endocardii) zbudowanej z tkanki łącznej włóknistej zawierającej zarówno włókna klejodajne, jak i włókna sprężyste; te drugie są szczególnie liczne w przedsionkach i uszkach, gdzie tworzą błony okienkowe. W poszczególnych miejscach występują gładkie komórki mięśniowe. Blaszka właściwa nie ma naczyń. Łącznotkankowa tkanka pod wsierdziowa, stanowiąca zewnętrzną warstwę wsierdzia, zawiera rozgałęzienia naczyń, nerwów i układu przewodzącego serca. W ujściach wielkich naczyń, wchodzących i wychodzących z serca, wsierdzie bez granicy przechodzi w ich błonę wewnętrzną.

Pod względem czynnościowym włókna klejodajne blaszki właściwej wsierdzia w skurczu komór przebiegają falisto, w rozkurczu rozciągają się. Włókna sprężyste, podobnie jak w błonie wewnętrznej naczyń, reagują na ucisk przepływającego prądu krwi. Gładkie komórki mięśniowe, układając się w sieci, mogą wzmagać lub obniżać sprężysty opór wsierdzia, przez co zmienia się stopień jego rozciągliwości.

Wsierdzie wygładza wewnętrzną powierzchnię serca. W różnych częściach jest różnej grubości. W przedsionkach wsierdzie jest grubsze niż w komorach; w komorze lewej grubsze niż w prawej, ponieważ wsierdzie lewej komory jest silniej użytkowane przez przepływający prąd krwi. Na ogół jednak wsierdzie, podobnie jak nasierdzie, jest cienkie; grubość jego waha się od 1/tn nim do 1/2 mm. Od grubości wsierdzia zależny jest stopień jego przezroczystości. Dlatego też zabarwienie mięśniówki serca prześwieca zwłaszcza w komorach, gdzie wsierdzie jest cienkie, a blednie i ustępuje tym więcej, im jest ono grubsze, jak w przedsionkach; tutaj czerwoną barwę mięśnia zastępuje zabarwienie białawe.

Tusz czy barwnik koloidalny wprowadzony do krwi jest magazynowany w histio-cvtach tkanki łącznej wsierdzia. Bakterie chorobotwórcze, które dostają się do krwi, mogą wywoływać zapalenie wsierdzia (endocarditis), które może mieć poważne następstwa, jak np. wadę zastawkową.

Podobne prace

Do góry