Ocena brak

Średniowieczne tematy i motywy w literaturze romantycznej

Autor /Karen Dodano /06.04.2011

 

- romantycy na wiele sposobów nawiązują do epoki średniowiecza:

- często zdarza się, że akcja utworów dzieje się w średniowieczu: „Konrad Wallenrod" A. Mickiewicza

- u polskich romantyków głęboko zakorzenił się ideał rycerza, który powodował problemu moralne bohaterów tego okresu; przykładem jest właśnie „Konrad Wallenrod", gdzie tragizm głównej postaci polega na zastosowaniu niehonorowego podstępu; także wadzenie się z Bogiem w wykonaniu Konrada w „Dziadach" jest nie rycerskie, a którymi się ideałami stara się kierować; podobnie wygląda sprawa z Kordianem Słowackiego, który nie może zabić cara, gdyż jest to morderstwo władcy, który jest przecież nadrzędny wobec rycerza; zwrócenie uwagi na postawę rycerza związanie jest związane z poszukiwaniem nowych wzorców postępowania, odpowiednich dla stanu, w jakim znalazła się Polska (Słowacki wykorzystał np. historię o Winkelriedzie, który poświęcając się, zdołał uczynić w walce wyłom dla swoich kompanów - „Polska winkelriedem narodów")

Podobne prace

Do góry