Ocena brak

Średniowiecze - daty

Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011

306-1450 - średniowiecze; 476-1453 - średniowiecze

476 - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego

496 - chrzest władcy Franków - Klodwiga

534 - Frankowie podbijają Burgundów

534 - Bizancjum podbijają Wandalów

622 - Mahomet ucieka z Mekki do Medyny

622-625 - utworzenie Państwa Samona na Morawach

680 - budowa państwa Bułgarskiego

711 - Arabowie podbijają Wizygotów

732 - Karol Młot pokonał Arabów pod Poitiers

753 - Pepin Mały powstrzymuje najazd Zongobardów

772-804 - K. Wielki prowadzi wojnę z Sasami

774 - Frankowie podbijają Longobardów

775 - Pepin oddaje ziemie Longobardów papierzowi

800 - koronacja K. Wielkiego na cesarza rzymskiego

833-838 - Einhard napisał "Żywot K. Wielkiego"

843 - podział monarchii karolińskiej w Verdun

865 - Bułgaria przyjmuje chrzest

865 - książe Morawski Rościsław chce przyjąć chrzest

885 - śmierć Metodego

906 - Węgrzy rozbijają państwo Wielkomorawskie

919-1024 -wzmocnienie Niemiec dzięki dynastii saskiej

929 - zwierzchnictwo Niemiec nad Czechami

955 - Otton I rozbija Węgrów na Lechowym Polu

962 - koronacja Ottona I na cesarza rzymskiego

963 - walka Mieszka z Wieletami o dolną Odrę

965 -przymierze Mieszka I z Czechami; ślub z Dobrawą

966 - powstanie i chrzest Polski (Mieszka I) od Czech

966-1138 - okres wczesnopiastowski

968 - Jordan - pierwszy biskup Polski

972 - bitwa pod Cedynią o Pomorze zachodnie

987 - śmierć ostat. Karolinga; Hugo Capet władcą

988 - Włodzimierz Wielki przyjmuje chrzest

990 - (ok.) Dagome iudex ustanawia granice Polski

990 - śmierć Mieszka I ; w granicach Polski był Śląsk

997 - misja chrystianizacyjna św. Wojciecha; śmierć

1000 - zjazd w Gnieźnie, zawarcie przymierza polsko- niemieckiego, tworzenie biskupstw

1002 - Chrobry zajmuje Łużyce, Milsko, Miśnie

1003 - Chrobry zajmuje Czechy, Słowację i Morawy

1005 - wyprawa Henryka II; Chrobry traci zajęte ziemie

1007 - ponowne zajęcie Milska i Łużyc przez B.Chrob.

1018 - pokój w Budziszynie

1018 - wyprawa Chrobrego na Kijów; przyłączenie Grodów Czerwieńskich

1022 - trudności wewnętrzne; prawdopodobnie bunt

1025 - koronacje: Mieszka II, Chrobrego; śmierć B.Chr.

1034 - śmierć Mieszka II

1039 - najazd Czech na Wielkopolskę; grabież łupów

1047 - K.Odnowiciel podporządkowuje Mazowsze

1050 - wyprawa Kazimierza Odnowiciela na Śląsk

1066 - bitwa pod Hastings; Wilhelm Zdobywca zostaje królem Anglii

1076 - koronacja B Śmiałego na króla

1079 - zawiązanie spisku przeciw B. Śmiałemu; ucieczka a następnie śmierć

1086 - Przegląd Dnia Sądu Ostatecznego w Anglii

1102 - śmierć Władysława Hermana

1107 - ucieczka Zbigniewa do Niemiec

1109 - wojna polsko-niemiecka; najazd Henryka V

1116 - Krzywousty zdobywa Pomorze Wschodnie

1117 - bunt wojewody Skarbimira

1121-1122 - Krzywousty zdobywa Szczecin

1135 - spotkanie Krzywoustego z Lotarem III w Merseburgu

1138 - testament i śmierć B. Krzywoustego

Podobne prace

Do góry