Ocena brak

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - UWAGA

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

W okresie przedszkolnym uwaga nie jest ani zbyt trwała ani podzielna

Dziecko często zmienia przedmioty zainteresowania, koncentruje się na atrakcyjnych dla niego bodźcach. Uwaga mimowolna.

Najstarsze dzieci z przedszkola potrafią dłużej słuchać wychowawczyni. Zaczątki uwagi dowolnej.

Wyobraźnia

Przekształcenie wyobraźni mimowolnej w wyobraźnie dowolną, kierowaną i twórczą.

Wyobraźnia mimowolna- snucie swobodnych fantazji i obrazów. Jest to wyobraźnia luźna.

3 latki. Odróżniają świat fikcyjny od rzeczywistego-, czyli to, co widzi w tej chwili od tego chciałoby zobaczyć w wyobraźni.

Pod koniec wieku przedszkolnego- pojawiają się pewne hamulce wyobrażeniowe.

Podobne prace

Do góry