Ocena brak

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - SPOSTRZEŻENIA

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Kolory: W wieku 3 lat rozróżnianie podstawowych kolorów. W wieku 5 lat dokładniejsze rozróżnianie odcieni tych kolorów.

Wczesna i średnia faza: dziecko wyróżnia z przedmiotu cechy silne

(charakterystyczne): mocna barwa, niezwykły kształt.

Jest spostrzegawcze w szczegółach, bo te wywołują przeżycia emocjonalne

(strach przed cieniem, strach przed drewniana figurka)

Faza I: Dziecko dostrzega te cechy przedmiotów, które są przez nieużywane.

Faza II: Dziecko potrafi śledzić wzrokiem przedmiot zanim go użyje (śledzi wzrokiem poruszającą się piłkę i chwyta ja)

Faza III :Dziecko analizuje to co widzi.

Spostrzeżenie analityczne

Przestrzeń

W okresie przedszkolnym dziecko wiąże poszczególne miejsca z osobami, obiektami i zdarzeniami (krzesło, stół, lampa = kuchnia)

Obiektywne kodowanie przestrzeni (opisywanie jednych przedmiotów w relacji do innych)

Egocentryczne kodowanie przestrzeni (opisywanie przedmiotów w relacji do swojego ciała)

Litery: dzieci zaczynają rozpoznawać litery jako zbiory punktów.

3-4.Letnie dzieci potrafią odróżnić pismo od tego, co pismem nie jest (rysunek,

bazgrol)

4-5,5. Rok życia różnicowanie liter.

Dzieci w wieku 6 lat – rozpoczyna naukę czytania

Podobne prace

Do góry