Ocena brak

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ROZWÓJ SPOŁECZNY

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Socjalizacja – opanowanie własnej roli społecznej, przystosowanie do jej standardów i wartości Dobra szkoła uczenia się są zabawy – dziecko dzięki niej rozumie role społeczne dorosłych Pod koniec wieku przedszkolnego dzieci zdolne są do zabaw zespołowych (ustalanie wspólnego celu i planu działania) Dzieci zdobywają swoje pierwsze przyjaźnie - poznają ten niezwykły charakter kontaktu społecznego. Selman (1980) wyróżnił stadia rozwoju przyjaźni ( od 5 r. życia. do dorosłości).

Wczesne przyjaźnie charakteryzuje tymczasowość, wyraźne podejście egocentryczne. Zachowania prospołeczne – inaczej empatia, udzielanie pomocy, dzielenie się i współdziałanie, tzn. cechy korzystne dla innych, a nie dla osoby czyniącej dobro. Empatia polega na podzielaniu doświadczeń emocjonalnych innych osób.

Podobne prace

Do góry