Ocena brak

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ROZWÓJ MOWY

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Na mowę oddziałują: poziom umysłowy dziecka, sytuacja w rodzinie, kultura językowa środowiska. Neologizmy- nowe słowa, jakie dzieci tworzą analogicznie do znanych wcześniej słow. Szczególnie w okresie 3-5 roku życia. Następnie stopniowo zanikają. Przykłady (S. Szuman): „budowacz” (inżynier), „szybiarz”(szklarz), „kawniki” (ciastka do kawy). Dzieci robią błędy używając złego przypadka: Widziałem ładnego piesa. Szczególnie 3 rok życia.

3 -latki znają podstawy systemu języka ojczystego. Mowa ma charakter sytuacyjny i synpraktyczny ( dziecko używa słownictwa z kręgu czynności, które wykonuje)

6 letnie: dziecko posługuje się mową potoczną, bez trudu porozumiewa się z innymi ludźmi. Pod koniec wieku przedszkolnego: można mówić o mowie kontekstowej.

Rozumienie przez dziecko związków miedzy poszczególnymi wyrazami. Używanie rzeczowników i czasowników. Stanowią one 40%-50% wszystkich słów. Wysoka frekwencja zaimków (wskazujących) 20% Mała frekwencja przymiotników 3%-6%.

Podobne prace

Do góry