Ocena brak

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PERCEPCJA SŁUCHU

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Słuch muzyczny- zdolność rozpoznawania melodii.

I Faza: dominują improwizacje wokalne

Dzieci tupią, tańczą i podskakują.

Lubią słuchać muzyki, potrafią śpiewać proste w układzie piosenki.

II Faza: utrzymywanie tonacji i rytmu (Kaminska 1995)

Słuch fonematyczny- umiejętność odróżniania jednej głoski od drugiej (Np. bal:bar), przy jednoczesnym wyróżnieniu wymówień i cech głoski (szeptem, głosem, lub niskim, wysokim tonem) (Styczek 1982)

Słuch fonemowy jest podstawa do opanowania umiejętności czytania i pisania.

Podobne prace

Do góry