Ocena brak

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - OBRAZOWANIE PRZYCZYNOWO - SKUTKOWE

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Ujmowanie zdarzeń w czasie. Dostrzeganie i rozumienie przemian obiektów –zwracanie uwagi na różnice miedzy etapem początkowym i końcowym.

Piaget (1928)

–Dzieci mieszają ogólne prawa fizyczne z własnym zegarem biologicznym ( mniemaniu dziecka: słonce zachodzi, bo dziecko idzie spać egocentryzm intelektualny)

-Częste traktowanie rzeczy martwych jak żywych, wyposażonych w intencje (Samochód spieszy się)

-Przypisywanie zwierzętom cech ludzkich w szczególności ludzkich odczuć (Miś boi się w nocy)

Podobne prace

Do góry