Ocena brak

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - MYŚLENIE

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Stadia rozwoju inteligencji według Piageta (zależne od rozwoju biologicznego dziecka, bez możliwości przyspieszenia)

1. Stadium sensoryczno-motoryczne – od urodzenia do końca 2-go roku życia

2. Stadium przedoperacyjne - 2 rok – 6 rok życia.

Spostrzeżenia dominują nad możliwościami intelektualnymi dziecka.

Egocentryzm- stawianie siebie w centrum myśli

Centracja- koncentrowanie się na jednej właściwości sytuacji i pomijaniu innych. Eksperyment Piageta nad pojęciami stałości (niezmiennikami)

Nieodwracalność- niezdolność dziecka powrotu (w myślach) do punktu wyjścia rozumowania

3. Stadium operacji konkretnych- 7-11 rok życia

Myślenie – podział:

1.Porównywanie

.2.Szeregowanie

.3.Klasyfikowanie

Porównywanie obiektów :proces wstępny.Wykrywanie i przeciwstawianie różnych sobie cech w obiektach.

Szeregowanie:

Małe szeregi; zestawianie obok siebie obiektów tej samej klasy, różniących się wyraźnie rozmiarem. Mała i duża piłka. Piaget, Inhelder(1967)

Szeregowanie empiryczne ( 5 rok życia) – charakterystyczne dla inteligencji przedoperacyjnej Szeregowanie systematyczne- ( 5 rok życia, zastosowanie w 6 roku życia 32% dzieci)

Grupowanie elementów według uporządkowanych różnic miedzy nimi. Relacja: mniejsze-większe w obu kierunkach jednocześnie. Decentryzm w ujmowaniu zjawisk. Przewidywanie w umyśle przyszłego wyglądu szeregu patyczków. Klasyfikowanie: grupowanie przedmiotów według ich równoważników. Wykrywanie podobieństw miedzy elementami zbiorów.

Tworzenie zbiorów figuratywnych ( pomiędzy okresem inteligencji sensomotorycznej a inteligencji przedoperacyjnej) Tworzenie układów na zasadzie użytku ( z kwadratu trójkąta można zbudować domek) Charakter obrazowy a nie operacyjny.

Klasyfikacja multiplikacyjna –wykorzystywanie kryterium kształtu i koloru (charakterystycznych cech)

Klasyfikacja hierarchiczna-logiczne i ilościowe porównywanie zbiorów podzbiorów ( zwierząt jest więcej niż Ptaków jest mniej niż nie- ptaków. Wróbli jest mniej niż ptaków. Nie-ptaków więcej niż wróbli. Białych wróbli jest mniej niż wróbli) Według Piageta/ Inhelder zdolność tak pojawia się w 7 roku życia.

Podobne prace

Do góry