Ocena brak

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - MORALNOŚĆ DZIECKA

Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011

Moralność rozpoczyna się od poznania i odróżniania dobra od zła, doświadczania poczucia winy i wstydu. Rozwój moralny jest ściśle związany z rozwojem poznawczym, uczuciowym i społecznym .Według L. Kohlberg istnieje przed konwencjonalny poziom w rozwoju moralności, tzn. traktowanie zachowania zgodnego z regułami jako pretekst do otrzymania nagrody (zadowolenia innych i zaspokojenia własnych dążeń). Piaget (1967) także uważa, iż pierwsza moralność oparta jest na posłuszeństwie. Moralność heteronomiczna – niewolnicze dostosowanie się do narzuconych przez innych reguł;

Dziecko kieruje się w tym okresie zasadą realizmu moralnego – nie są dopuszczalne tu żadne odstępstwa od reguły. Dziecko nie bierze pod uwagę intencji sprawcy, według niego każde odstępstwo od reguły powinno być ukarane (wg. Piageta) Sumienie – jest wewnętrznym przewodnikiem w odróżnianiu dobra od zła; jest zbiorem norm i wartości, w które człowiek wierzy. Od ok. 4 r. .życia dzieci zaczynają odczuwać wewnętrzny „pociąg”, choć nie rozumieją jeszcze podstawy nakazów i zakazów.

Podobne prace

Do góry