Ocena brak

Średni i krańcowy koszt kapitału

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

Koszt kapitału jako docelowa zwrotność wymagana dla usatysfakcjonowania dostarczycieli kapitału. Inne określenie kosztu kapitału:

  1. minimalna zwrotność z inwestycji przy założeniu, że fundusze zostaną wykorzystane dla zakładanych celów,

  2. stopa „obcięcia” wydatków kapitałowych

  3. docelowa zwrotność inwestycji, która musi być wyższa, jeśli zastosowanie kapitału ma mieć uzasadnienie

  4. normatyw finansowy.

Aby móc zastosować koszt kapitału dla każdego z tych celów, trzeba wyodrębnić 2 koncepcje:

  1. koszt krańcowy (marginal cost)

  2. koszt średni (average cost)

Krańcowy koszt kapitału jest kosztem następnej „porcji” kapitału jaki ma być zaangażowany tzn. kwotę funduszy do uzyskania w określonym czasie po stopie rynkowej w tym czasie wymaganej i płaconej.

Średni koszt kapitału jest kosztem kapitału obecnie zaangażowanego, stosuje się go do pomiaru dokonań przedsięwzięć oraz projektów, w które jest już ono zaangażowane i może dokonać ich bieżącej oceny.

Średni ważony koszt kapitału po ustaleniu wszystkich składników kosztu kapitału przedsiębiorstwa należy – dla obliczenia jego kosztu całkowitego – połączyć koszty wszystkich tych składników. Robi się to poprzez nadanie każdemu ze składników określonej wagi zgodnie z jego proporcjonalnym udziałem w całej strukturze kapitału przedsiębiorstwa. Wagi te powinny odzwierciedlać krańcową strukturę kapitału, a nie jego strukturę obecną lub wcześniejszą. Najbardziej odpowiedni przy nadawaniu wag są wartości rynkowe (odzwierciedlają aktualną sytuację rynkową i ryzyko z nim związane). Kiedy wartości te są niedostępne (tak jak w przypadku spółek nie notowanych) można stosować wartości księgowe.

Proces obliczania średniego kosztu ważonego:

  1. obliczenie współczynnika wagi dla każdego składnika kapitału

  2. obliczenie kosztu dla każdego z tych składników

  3. pomnożenie tych kosztów przez współczynniki wagowe, dla uzyskania kosztu ważonego ze składników

  4. zsumowanie wszystkich kosztów przez współczynniki wagowe, dla uzyskania kosztu ważonego kapitału.

Podobne prace

Do góry