Ocena brak

Sprzęt dozymetryczny

Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011

Metody wykrywania skażenia promieniotwórczego. metoda fotograficzna ,metoda chemiczna, metoda luminescencyjna ,metoda jonizacyjna Jednostki promieniowania przenikliwego dawka promieniowania (1R) 1R - jest to taka dawka promieniowa która w normalnych warunkach wytwarza w 1 cm3 powietrza ok. 2 miliardów par jonów moc dawki promieniowania (R/h).

Przyrządy dozymetryczne, dawkomierz chemiczny DP-70 , kolorymetr PK-56 , sygnalizator promieniowania RS-70 , rentgenoradiometr DP-66 M1 Budowa i posługiwanie się przyrządem do rozpoznania skażeń chemicznych Skrót nazwy - PCHR 54M Zabiegi sanitarne , częściowe - przy użyciu pakietu IPP , całkowite - dokładne umycie całego ciała ciepła wodąw Punkcie Zabiegów Sanitarnych (PZS) i w Punkcie Odkarzenia Odzieży (POO) Zabiegi Specjalne : odkażenie - neutralizacja środków toksycznych dezaktywacja - usuwanie pyłu promieniotwórczego , dezynfekcja - niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych.

Sposoby i środki odkażenia chemiczny - polega na doprowadzeniu do przebiegu reakcji chemicznej pomiędzy środkiem toksycznym a odkażeniem sposób fizykochemiczny - polega na usunieciu środków chemicznych poprzez ogrzewanie, sorbcję(wchłanianie), wietrzenie, zmywanie rozpuszczalnikami. Sposób mechaniczny - polega na usunięciu lub zdjęciu wierzchniej warstwy skażonej. Odkażalnik: chloroamina B dwuchloroamina B i T , podchloryn wapniowy , wapno chlorowane , soda kaustyczna (żrącą), odkażniki zastepcze Rozpuszczalniki: woda, alkohol, dwuchloroeten, nafta, benzyna Sposoby dezaktywacji: mechaniczna - trzepanie, zmiatanie, szczotkowanie, odkurzanie, izolowanie, zmywanie stumieniem wody.

Fizykochemiczna - przy użyciu środków piorących i rozpuszczalników, które ułatwiają usunięcie pyłu promieniotwórczego. Sposoby i środki dezynfekcji: chemiczny - polega na użyciu roztworów dezynfekcyjnych lub odkażających wydzielających czynny chlor ,sposób fizyczny - polega na stosowaniu wysokich temperatur (gotowanie, użycie pary wodnej, gorącego powietrza, ognia) oraz promieni ultrafioletowych . Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas zabiegów sanitarnych i specjalnych.

Podobne prace

Do góry