Ocena brak

Sprzedawaj wysoko, kupuj nisko

Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013

Sprzedaj krótko i kup jeszcze raz po niższej cenie. Wspaniale! Inwestor może w ten sposób zarabiać pieniądze na spadającym rynku. Strategia ta może w sprzyjających okolicznościach przynieść zyski, ale istnieją pewne względy, z których trzeba zdawać sobie spraw'ę, aby należycie chronić krótką pozycję.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zyski z krótkiej pozycji są ograniczone (cena akcji może jedynie spaść do zora), ale występujące tu lyzyko takich granic teoretycznie nie ma, nie istnieje bowiem żadne nieprzekraczalne maksimum dla ceny dowolnych akcji. Sprzedane akcje muszą być na powrót odkupione w celu pokrycia pozycji. Istniejące tu ryzyko najlepiej oddaje chyba wierszyk z końca dziewiętnastego wieku przypisywany Danielowi Drew:

Kto sprzedaje coś nie ze swego mienia Musi to odkupić lub iść do więzienia.

W większości przypadków ryzyko kontrolowane jest przez wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, kiedy cena akcji rośnie. Poważniejszy problem powstaje jednak wówczas, gdy na sprzedane krótko akcje pojawia się nieoczekiwanie oferta wykupu złożona przez inną firmę.

Innym istotnym względem jest to, że sprzedawane krótko akcje trzeba od kogoś pożyczyć. W rezultacie można sprzedać krótko tylko tyle akcji, ile jest dostępnych. Akcje pożycza się od firmy wykonującej zlecenie krótkiej sprzedaży. Jeśli nie ma ona takich akcji, pożycza je od innej firmy. Czasami akcji takich po prostu brakuje. Jeśli nie da się ich od nikogo pożyczyć, nic da się też krótko sprzedać. Jeśli zabraknie pożyczanych akcji, to ci, którzy pożyczają je innym, mogą zażądać ich z powrotem, nawet przed określonym wcześniej terminem. Jeśli akcji nie da się pożyczyć gdzie indziej, może powstać sytuacja, w której trzeba będzie zamknąć pozycję bez względu na to, czy przynosi zyski, czy straty. Dokonujący krótkiej sprzedaży jest o tym powiadamiany, ale nie musi to następować przed odkupieniem akcji.

I jeszcze jedna przestroga: akcje notowane na głównym rynku wolno sprzedawać krótko jedynie na wzroście ceny. Utrudnia to krótką sprzedaż. podczas trendu spadkowego. Regułę tę wprowadzono, aby zapobiegać nasilaniu spadków przez graczy dokonujących krótkiej sprzedaży. Akcji na rynku pozagiełdowym przepis ten nie dotyczy.

Podobne prace

Do góry