Ocena brak

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

Transkrypt

Częstochowa, dnia .............................

Sąd Rejonowy
w Częstochowie
Wydział I Cywilny
Powód: ..............................................................
(imię i nazwisko, adres)

Pozwany: ...........................................................
(imię i nazwisko, adres)

Sygn. akt ...........................

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO
W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM
Od nakazu zapłaty z dnia ........................, wydanego przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie, doręczonego mi w dniu ........................, wnoszę sprzeciw z wnioskiem o:
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. dopuszczenie dowodu z .....................................

UZASADNIENIE
Powód ąda w pozwie zapłaty kwoty ………………………. za ……………….
Pozwany zaprzecza twierdzeniom pozwu poniewa ..................……………………..………
Z tych względów sprzeciw jest uzasadniony.

Załączniki:
.......................................
(własnoręczny podpis)

Uwaga: W przypadku gdy postępowanie toczy się w trybie uproszczonym sprzeciw winien
być wniesiony na urzędowym formularzu SP.

Podobne prace

Do góry