Ocena brak

Sprężystość materiału

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Jeżeli naprężenie działające na materiał jest stop­niowo zwiększane od zera, na początku wartość odkształcenia zwiększa się proporcjonalnie. Oznacza to, że podwojenie zawieszonego na dru­cie ciężaru dwukrotnie zwiększy przyrost jego długości. Jeżeli natomiast przez zdjęcie ciężaru usunie się naprężenie, drut powróci do swoich pierwotnych wymiarów. Zjawisko to nazywa się sprężystością. Jednak po przekroczeniu pewnej wartości obciążenia, drut nie powróci już do swo­ich oryginalnych wymiarów. Wartość ta nazywa się granicą sprężystości. W takim przypadku mówi się, że drut uległ odkształceniu plastyczne­mu, które jest nieodwracalne.
Jeżeli obciążenie będzie dalej zwiększane, spowoduje to w końcu przerwanie drutu. Ma­teriały określane mianem plastycznych, takie na przykład jak miedź, mogą być poddane znacznej deformacji zanim ulegną przerwaniu. Natomiast materiały kruche, takie jak żeliwo, pękają bardzo szybko. Jeżeli działa na nie stopniowo zwiększa­jące się naprężenie, materiały te przerywają się nagle, bez widocznych znaków wcześniejszego trwałego odkształcenia.

Podobne prace

Do góry