Ocena brak

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Sprawozdawczość budżetowa-> Analize wykonania budżetu państwa i opinię w przedmiocie absolutorium NIK sporzadza na podstawie sprawozdania z wykonania ustawy budzetowej a także na podstawie dokonanaych corocznie kontroli wykonania budzetu panstwa Minister Finansów obowiązany jest przedstawic sejmowi Komisi Finanso Publicznych i NIK inf o przebiegu wykonania budzetu państwa za I półrocze w terminie do dnia 10 wrzesnia tego roku.

Rada Ministrow przedstawia sejmowi i NIK coroczne sprawozdanie z wykonania budzetu panstwa oraz sprawozdania o dochodach i wydatkach dotyczacych zadan z zakrsu adm rzadowej zleconych gminom oraz zbiorcza inf o wykoniu budzetu gmin. Podstawa organizacji całego sys kontroli sektora budzetowego jest konstytucyjna zasada uwzglednia także w ustawie o finansach publicznych zgodnie z którą sprawozdanie z ustawy budzetowej jest zatwierdzane przez sejm a debata nad rocznym spraw budzeto jest zarazem debata nad udzieleniem Radzie Ministrów absolutorium za dany rok budzetowy.

Podobne prace

Do góry