Ocena brak

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BANKOWA KWARTALNA

Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013

Obejmuje poza tym, co znajduje się w sprawozdawczości miesięcznej, rachunek zysków i strat wraz z danymi szczegółowymi do rachunku. Sporządzana jest ona przez wszystkie banki i przekazywana do NBP w ciągu 10 dni roboczych po upływie kwartału (a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych - do banku zrzeszającego w ciągu 5 dni roboczych).

Podobne prace

Do góry