Ocena brak

Sprawiedliwość społeczna

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Sprawiedliwość to ważny atrybut prawa, a sprawiedliwość społ. - w stosunkach społecznych. Warunkiem koniecznym dla spraw. społ. jest takie urządzenie życia publ., by zagwarantowane w nim było niezakłócone funkcjonowanie mechanizmów demokracji, a także swobód i praw człowieka i obywatela.

Trybunał Konstytucyjny "zasada równości polega na tym, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się cechą w stopniu równym, mają być traktowane równo, a więc wg jednakowej miary, tj. bez zróżnicowania dyskryminującego i faworyzującego - tzn. sprawiedliwie."

Platon wyróżnił sprawiedliwość:

- osobistą - charakteryzuje ona poszczególnych ludzi, wypływa z cech charakteru.

- społeczną - oznacza pewien rodzaj harmonii i równowagi istniejącej w społeczeństwie, ale nie może opierać się na zlepku sprawiedliwości indywidualnych. Sprawiedliwość społ. oznacza m.in. równość wobec prawa (niedyskryminowanie).

Podobne prace

Do góry